Đối tác
Phun khói nóngPhòng chống mối công trình XD mớiMáy phun ULV BUREMÁY PHUN SƯƠNG
Thống kê truy cập
Diệt côn trùngDiệt chuộtMáy phun ULV BUREDiệt tận gốc tổ mốiPhun ULVMáy phun và hóa chất diệt côn trùngPhun mù nóng Bình phun các loạiGián đứcPhun khói nóngPhòng mối công trìnhHÓA CHẤT DIỆT CÔN TRÙNG
PHÒNG CHỐNG MỐI

ĐƠN GIÁ PHÒNG CHỐNG MỐI CHO CÔNG TRÌNH XD

ĐƠN GIÁ PHÒNG CHỐNG MỐI CHO CÔNG TRÌNH XD
Tập định mức đơn giá phòng trừ mối trong công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại ban hành kèm theo Quyết định số: 20QĐ/TWH ngày 26 tháng 06 năm 2012 của Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam. Đơn giá phòng mối công trình được trích từ "Tập định mức đơn giá phòng mối công trình xây dựng và xử lý côn trùng" - Đơn giá phòng mối công trình bao gồm: + Đơn giá phòng mối công trình khâu khảo sát điều tra sinh học + Đơn giá phòng mối công trình của một số vật tư + Đơn giá phòng mối đối với công trình cải tạo

Tập định mức đơn giá phòng trừ mối trong công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại ban hành kèm theo Quyết định số: 20QĐ/TWH ngày 26 tháng 06 năm 2012 của Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam.
Đơn giá phòng mối công trình được trích từ "Tập định mức đơn giá phòng mối công trình xây dựng và xử lý côn trùng"
- Đơn giá phòng mối công trình bao gồm:

+ Đơn giá phòng mối công trình khâu khảo sát điều tra sinh học

+ Đơn giá phòng mối công trình của một số vật tư

+ Đơn giá phòng mối đối với công trình cải tạo

Đơn giá phòng mối công trình khâu khảo sát điều tra sinh học: ( Mã hiệu A.20 )

Chi phí tính cho 1.000m2 :( Chưa có thuế giá trị gia tăng)

TT

Thành phần chi phí

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá

(đồng)

Thành tiền (đồng)

I

Vật liệu

 

 

 

 

1

Mũi khoan

cái

1

55.000

55.000

2

Kính lúp

-

0,005

135.000

675

3

Th­ước dây 50m

-

0,005

105.000

525

4

Cuốc chim

-

1

 75.000

75.000

5

Xẻng

-

1

 45.000

45.000

6

Lọ thuỷ tinh mẫu

lọ

10

18.000

180.000

7

Cồn

lít

0,5

 30.000

15.000

8

Mồi nhử

hộp

5

25.000

125.000

9

Thuốc hấp dẫn

lít

1

 170.000

170.000

10

Giấy can

cuộn

1

65.000

65.000

11

Máy ảnh

cái

0,01

10.500.000

105.000

12

Kính hiển vi

ca

10

 50.000

500.000

 

Cộng

 

 

 

1.271.200

II

Nhân Công

Phân tích mẫu

Nhân công

 

Mẫu

Công

 

1

6

 

450.000

80.000

 

450.000

480.000

 

Tổng cộng (I+II):

 

 

 

2.201.200

Đơn giá phòng mối công trình khảo sát tính cho 1 m2 là: 2.201,200 đ/m2 ( Chưa có thuế GTGT )

Điều kiện áp dụng:

Đơn giá phòng mối công trình phần khảo sát trên tính cho 1 m2 công trình xây dựng đang sử dụng, được nhân với hệ số khi:

- Công trình đang thi công cải tạo                        K1 = 1,5

- Công trình là kho đang chứa kín hàng             K2 = 1,5

- Công trình có diện tích < 5.00m2                        K3 = 1,5

- Công trình có diện tích 500 – 5.000m2             K4 = 1,05

- Công trình có diện tích >5.000m2                      K5 = 0,85

- Nền đất tự nhiên, vườn cây                                 K6 = 1,25

* Đơn giá phòng mối công trình của một số vật tư (chưa có thuế GTGT)

 Đơn vị tính: đồng/ đơn vị

TT

Tên thuốc

Đơn vị

Đơn giá

1

Thuốc phòng mối công trình cho nền móng ( Mã hiệu A.30 )

 

 

 

Các loại thuốc bột:

 

 

 

 

PMS 100 bột

Kg

35.000

 

 

PMC bột

Kg

160.000

 

Các loại dung dịch (EC hoặc tương đương)

 

 

 

 

Mythic240Sc

lít

43.000

 

 

Lenfos 50EC

lít

29.000

 

 

Terdomi 25EC

lít

40.000

 

 

Agenda 25EC*

lít

43.000

 

 

MAP Sedan 48EC

lít

30.000

 

 

Lentrek 40EC(chlorpyrifos)

lít

29.000

 

 

Termifos 500EC

lít

29.000

2

Thuốc bảo quản gỗ ( Mã hiệu A.31 )

 

 

 

 

Cislin 2.5EC

lít

45.000

 

 

XM5, 100 bột (B)

kg

90.000

 

 

Cao XM5, 100 bột (B)

kg

150.000

 

 

LN5 90 bột (B)

kg

75.000

3

Thuốc diệt lây nhiễm, diệt mối cây(Mã hiệu A.32)

 

 

 

 

PMC90 bột

kg

330.000

 

 

PMC

kg

180.000

4

Vật tư để nhử ( Mã hiệu A.32 )

 

 

 

 

Mồi nhử

hộp

25.000

 

 

Pheromo

lít

100.000

* Agenda25EC thay thế cho Termido25EC trước đây, những đặc tính kỹ thuật như thành phần hoạt chất, dung môi, liều sử dụng không thay đổi.

* Đơn giá dự toán xây dựng trước thuế tính cho một số công tác phòng mối công trình cải tạo

1. Đơn giá phòng mối công trình của một số công tác liên quan :

Đơn vị tính: đồng/1 đơn vị

TT

Thành phần công việc

Đơn vị

Giá trị

1

Xử lý hàng rào phòng mối bao ngoài

m

300.000 - 550.000

2

Xử lý hàng rào phòng mối bên trong

m

250.000 - 400.000

3

Xử lý phòng mối mặt nền

m2

180.000 - 300.000

4

Xử lý phòng mối tường

m2

90.000 - 150.000

5

 

 

80.000 - 130.000

2. Đơn giá phòng mối công trình tính cho một mũi khoan sâu 20 - 35cm, phi 14-18mm và bơm thuốc phòng mối công trình (không kể thuốc) như sau: ( Mã hiệu A.41 )

TT

Thành phần hao phí

Chi phí (đ)

1

Chi phí máy

 

 

- Máy khoan

300

 

- Máy bơm thuốc

140

 

- Tiêu thụ điện năng

300

 

Cộng

740

2

Chi phí vật liệu phụ

 

 

- Mũi khoan

250

 

- Xi măng trắng P400

120

 

- Thùng khối, th­ước dây, dây điện, ống cao su,khẩu trang, gang tay

350

 

Cộng

720

3

Nhân công ( tính theo mức l­ương 450.000đ/tháng )

 

 

- Công khoan

1.200

 

- Công bơm thuốc.

3.450

 

- Bịt lỗ khoan, vệ sinh

850

 

Cộng

5500

3. Điều kiện áp dụng: ( nhân với hệ số K )

Đơn giá trên được nhân với hệ số K trong các trường hợp sau:

- Công trình có bê tông dày ³ 20 cm hoặc

- Bê tông cốt thép:                                                             K = 2,5

- Công trình có nền bê tông dày 10 - 20 cm                      K = 2

- Công trình có nền bê tông 7 - 10 cm                               K = 1,75

- Công trình có nền bê tông dày £ 7 cm                             K = 1,5

- Công trình có bê tông lót hoặc lát gạch                           K = 1,0

- Khoan ở độ sâu 50 – 100 cm                                           K2 = 1,7

- Khoan ở độ sâu 100 – 150 cm                                         K3 = 2

* Ghi chú: Đơn giá nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh theo Thông tư số 05/2009/TT_BXD của Bộ Xây Dựng. Ví dụ: hệ số nhân công của vùng I ( Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh) là 1,78.Nhân công của phần IV sẽ là 5.500đ x 1,78 = 9.700đ. ( nếu có quy định mới thì tính theo hệ số mới)

 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG THĂNG LONG

THANG LONG ENVITECHCO,. LTD

 

 

 

 
Thiết kế website